epomiar.pl


Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnych

W przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych istotnym zagadnieniem jest kontrola poszczególnych obiektów (przepompownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, itp.), które mogą być oddalone od siebie o wiele kilometrów. System monitoringu i zdalnego sterowania składa się z automatyki, systemów informatycznych i transmisji danych sterujących i pomiarowych. W zależności od potrzeb może współpracować z istniejącymi systemami na obiektach lub działać niezależnie. Wprowadzanie takich systemów ma na celu poprawę jakości pracy oraz obniżanie kosztów przedsiębiorstwa. Dzięki zautomatyzowaniu procesu technologicznego, skróceniu czasu potrzebnego na dostęp do informacji, a tym samym przyspieszeniu reakcji nadzoru na stany awaryjne.

Schemat komunikacji

Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi obiektów jest ich monitoring i archiwizacja danych pomiarowych.

Poniżej przedstawiony został schemat ideowy komunikacji opartej na systemie GPRS z wykorzystaniem APN epomiar.pl. Komputer bazowy łączy się z poszczególnymi urządzeniami technologicznymi poprzez terminale Siemens/Cinterion TC65T, z których otrzymuje informacje o ich aktualnym stanie oraz dane zgromadzone w pamięciach sterowników. Wykorzystane terminale GPRS zapewniają zdarzeniową i okresową transmisję danych. Informacje poddawane są weryfikacji i zapisywane na dysku twardym.

[Rozmiar: 42279 bajtów]

Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu (komputery, telefony komórkowe, itp.) poprzez wykorzystanie hostingu danych. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu lub zatrudniania wykwalifikowanego personelu.

Przykładowe realizacje:

Kędzierzyn Koźle - Monitoring sieci wod.-kan.© epomiar.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone