epomiar.pl

Odnawialne źródła energii na przykładzie wiatraka w Szadku

[Rozmiar: 40865 bajtów]

 1. Schemat komunikacji
 2. Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi wiatraka jest jego monitoring i archiwizacja danych pomiarowych.

  Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu poprzez wykorzystanie hostingu danych. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu lub zatrudniania wykwalifikowanego personelu. Oprócz hostingu danych możliwe jest wysyłanie SMS-ów alarmowych.

  Poniżej przedstawiony został schemat komunikacji opartej na VPN.

  [Rozmiar: 20222 bajtów]


 3. Aplikacja https://epomiar.pl

 4. Ekran "STATUS" pełni rolę strony głównej wizualizacji, która pozwala zapoznać się z aktualnym stanem urządzeń, wybranymi parametrami i alarmami.

  [Rozmiar: 33414 bajtów]


  Kolejną jest strona "TRENDY", którą wykorzystujemy, aby w sposób graficzny zapoznać się z przeszłym stanem pracy obiektu. Trendy pozwalają porównać wybrane przebiegi w dowolnym okresie czasu. Istnieje możliwość zmiany skali wykresu, zmiany początku wykresu oraz zmiany czasu przedstawionego na wykresie.

  [Rozmiar: 36048 bajtów]


  Strona "RAPORTY" umożliwia generowanie raportów okresowych z wybranych przedziałów czasowych.

  [Rozmiar: 30660 bajtów]


  Poniżej pokazany jest przykładowy raport wartości średnich od dnia 02.09.2009 do dnia 03.09.2009. Zawiera informacje dotyczące predkości wiatru, prędkości turbiny i mocy aktywnej.

  [Rozmiar: 16890 bajtów]


  Następna jest strona "ALARMY" zawiera ona dokładną listę występujących awarii. Awarie potwierdzone i nieaktywne znikają z listy.

  [Rozmiar: 15593 bajtów]


  Na stronie "ALARMY HIST." istnieje możliwości wygenerowania raportu alarmów i zdarzeń archiwalnych, z dowolnego dnia.

  [Rozmiar: 22969 bajtów]


  Kolejna strona "EXPORT DANYCH" umożliwia jak nazwa wskazuje export danych archiwalnych dotyczących wiatraka w Szadku.

  [Rozmiar: 25814 bajtów]


  Poniżej przedstawiony został przykładowy export danych archiwalnych.

  [Rozmiar: 43913 bajtów]


  Aplikacja WWW umożliwia eksportowanie danych archiwalnych w celu przeprowadzenia zaawansowanej analizy danych. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki przeprowadzonych analiz:

  • Zależność produkowanej mocy elektrycznej od chwilowej prędkości wiatru dla turbiny wiatrowej VENSYS
  • [Rozmiar: 33290 bajtów]


  • Przebiegi czasowe produkowanej mocy elektrycznej, prędkości wiatru i prędkości obrotowej turbiny wiatrowej
  • [Rozmiar: 38300 bajtów]


  • Przebiegi czasowe produkowanej mocy elektrycznej, prędkości wiatru i prędkości obrotowej turbiny wiatrowej wraz z rozkładami liczebności wielkości mierzonych
  • [Rozmiar: 40205 bajtów]
© epomiar.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone