epomiar.pl

Odnawialne źródła energii na przykładzie turbiny Tacke w Rymanowie

[Rozmiar: 49306 bajtów]


[Rozmiar: 84520 bajtów]

 1. Schemat komunikacji
 2. Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi wiatraka jest jego monitoring i archiwizacja danych pomiarowych.

  Turbina komunikuje się z APN poprzez terminal Siemens/Cinterion TC65T, z których otrzymuje informacje o jego aktualnym stanie oraz dane zgromadzone w pamięci sterownika. Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu poprzez wykorzystanie hostingu danych. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu lub zatrudniania wykwalifikowanego personelu. Oprócz hostingu danych możliwe jest wysyłanie SMS-ów alarmowych.

  Poniżej przedstawiony został schemat komunikacji opartej na VPN z wykorzystaniem APN epomiar.pl.

  [Rozmiar: 23065 bajtów]


 3. Aplikacja https://epomiar.pl

 4. Grupa "Tacke - Parametry" umożliwia zapoznanie się z głównymi i najważniejszymi parametrami turbiny wiatrowej.

  [Rozmiar: 38854 bajtów]


  Grupa "Tacke - parametry pracy" umożliwia zapoznanie się z parametrami pracy, parametrami średnimi oraz sygnałami TCas.

  [Rozmiar: 38462 bajtów]


  Grupa "Vestas - parametry elektryczne" umożliwia zapoznanie się z częstotliwością sieci, napięciem faz oraz natężeniem prądu faz.

  [Rozmiar: 33960 bajtów]


  Grupa "Tacke - temperatury" umożliwia zapoznanie się z wszystkimi temperaturami mierzonymi w turbinie wiatrowej w Rymanowie.

  [Rozmiar: 24551 bajtów]


  Grupa "Tacke - komunikacja" umożliwia zapoznanie się z parametrami związanymi z licznikami danych i SMS.

  [Rozmiar: 30598 bajtów]


  Kolejną jest strona "TRENDY", którą wykorzystujemy, aby w sposób graficzny zapoznać się z przeszłym stanem pracy obiektu. Trendy pozwalają porównać wybrane przebiegi w dowolnym okresie czasu. Istnieje możliwość zmiany skali wykresu, zmiany początku wykresu oraz zmiany czasu przedstawionego na wykresie.

  [Rozmiar: 27826 bajtów]


  Następna jest strona "ALARMY" zawiera ona dokładną listę występujących awarii. Awarie potwierdzone i nieaktywne znikają z listy.

  [Rozmiar: 13859 bajtów]


  Na stronie "HISTORIA" istnieje możliwości wygenerowania raportu alarmów

  [Rozmiar: 38467 bajtów]


  i zdarzeń archiwalnych, z dowolnego dnia.

  [Rozmiar: 32612 bajtów]


  Strona "RAPORTY" umożliwia generowanie raportów okresowych z wybranych przedziałów czasowych.

  [Rozmiar: 22876 bajtów]


  Poniżej pokazany jest przykładowy raport dobowy produkcji energii od 2010-04-16 do 2010-04-17. Zawiera informacje dotyczące energii czynnej, energii biernej, czasów pracy oraz produkcji.

  [Rozmiar: 26368 bajtów]


  Kolejna strona "EXPORT DANYCH" umożliwia jak nazwa wskazuje export danych archiwalnych dotyczących turbiny Tacke w Rymanowie.

  [Rozmiar: 22768 bajtów]
© epomiar.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone