epomiar.pl

Odnawialne źródła energii na przykładzie farmy wiatrowej Filipów obejmującej 2 turbiny Bonus 600 kW

[Rozmiar: 17556 bajtów]

 1. Schemat komunikacji
 2. Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi wiatraka jest jego monitoring i archiwizacja danych pomiarowych.

  Turbina komunikuje się z APN poprzez terminal Siemens/Cinterion TC65T, z których otrzymuje informacje o jego aktualnym stanie oraz dane zgromadzone w pamięci sterownika. Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu poprzez wykorzystanie hostingu danych. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu lub zatrudniania wykwalifikowanego personelu. Oprócz hostingu danych możliwe jest wysyłanie SMS-ów alarmowych.

  Poniżej przedstawiony został schemat komunikacji opartej na VPN z wykorzystaniem APN epomiar.pl.

  [Rozmiar: 23067 bajtów]


 3. Aplikacja https://epomiar.pl

 4. Grupa "PRODUKCJA" umożliwia zapoznanie się z głównymi i najważniejszymi parametrami turbin Bonus 600kW.

  [Rozmiar: 35777 bajtów]


  Grupa "BONUS 1" umożliwia zapoznanie się z głównymi i najważniejszymi parametrami produkcji i sieci turbiny 1.

  [Rozmiar: 35120 bajtów]


  Grupa "BONUS 2" umożliwia zapoznanie się z głównymi i najważniejszymi parametrami produkcji i sieci turbiny 2.

  [Rozmiar: 34600 bajtów]


  Grupa "MONITORING" umożliwia zapoznanie się z licznikami energii (na które składają się liczniki energii czynnej i biernej) oraz czasy pracy.

  [Rozmiar: 33451 bajtów]


  Kolejną jest strona "TRENDY", którą wykorzystujemy, aby w sposób graficzny zapoznać się z przeszłym stanem pracy obiektu. Trendy pozwalają porównać wybrane przebiegi w dowolnym okresie czasu. Poniżej przedstawiony został wykres "BONUSy PRODUKCJA" z 2010-04-17.

  [Rozmiar: 36629 bajtów]


  Następna jest strona "ALARMY" zawiera ona dokładną listę występujących awarii. Awarie potwierdzone i nieaktywne znikają z listy.

  [Rozmiar: 18125 bajtów]


  Na stronie "HISTORIA" istnieje możliwości wygenerowania raportu alarmów

  [Rozmiar: 26167 bajtów]


  i zdarzeń archiwalnych, z dowolnego dnia.

  [Rozmiar: 32937 bajtów]


  Strona "RAPORTY" umożliwia generowanie raportów okresowych z wybranych przedziałów czasowych.

  [Rozmiar: 23546 bajtów]


  Poniżej pokazany jest przykładowy raport godzinowy komunikacji GPRS i SMS z 2010-04-16.

  [Rozmiar: 33874 bajtów]


  Kolejna strona "EXPORT DANYCH" umożliwia jak nazwa wskazuje export danych archiwalnych dotyczących farmy wiatrowej Filipów.

  [Rozmiar: 22336 bajtów]


  Poniżej przedstawiony został przykładowy export danych archiwalnych i jest ni raport ciągłości danych

  [Rozmiar: 11699 bajtów]
© epomiar.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone