epomiar.pl


Hosting danych

W swojej ofercie posiadamy usługę hosting’u danych. Hosting danych polega na przechwytywaniu, gromadzeniu i udostępnianiu danych uzyskiwanych z systemów telemetrycznych naszych klientów na serwerze z poziomu przeglądarki WWW.

[Rozmiar: 34937 bajtów]


Po wykupieniu usługi hostingu klient uzyskuje dostęp do danych za pośrednictwem Internetu, bez angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu (komputer + licencja na system SCADA + konfiguracja systemu) lub zatrudniania personelu wykwalifikowanego pod kątem eksploatacji i konserwacji stacji dyspozytorskich.

W celu korzystania z usługi wystarczy dowolne urządzenie (komputer, notebook, palmtop, telefon komórkowy) z przeglądarką internetowa (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari) oraz dostęp do Internetu. Poprzez zastosowanie transmisji SSL opartej na certyfikatach świadczona usługa hostingu zapewnia ochronę przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych.

Przygotowaliśmy specjalną stronę https://demo.epomiar.pl, na której można zobaczyć jak wygląda wizualizowany i hostingowany przez nas obiekt. Poniżej podane zostały dane dostępowe do strony:

  • Użytkownik: demo
  • Hasło: demo1

Osoby lub firmy zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty prosimy o kontakt.


Przykładowe realizacje:© epomiar.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone